ติดต่อเรา

บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่ที่ 195 ถนนเฉลิมพระเกียรติ แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร 02-726-8899 แฟกซ์ 02-726-8894

Email: info@weldex.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546025980